บุคลากร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวเบญญาดา-อ่อนน้อม.jpg

นางเบญญาดา อ่อนน้อม

บช.บ. บริหารธุรกิจ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางทิพากร-แต้ศิริเวชช์.jpg

นางมลีทอง จรุพงษ์

บช.บ. การบัญชี

นางทิพากร แต้ศิริเวชช์

กศ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาวธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส

บธ.ม. การตลาดดิจิทัล

นางกัลยกร อมรคำตัน

บช.บ. การบัญชี

นางสาวนุชจานี กล้าลอด

บช.บ. การบัญชี

นางสาวณภัสภรณ์   บุตรเงิน

บช.บ. การบัญชี

นางรุ่งณัฐฐา  เที่ยงแน่

บธ.บ. การบัญชี