พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครูแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีและเผยแพร่เกียรติคุณท่านผู้สร้างบ้านแปลงเมือง ณ บริเวณพิธีอนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี